Organising Committe

Patrons

Dr. Y. A. Kawade
Prof. Munish Sharma

Principal & Chairman

Dr.Jagdish Godihal

Vice Principal(Acad)

Dr. N.G.Patil

Vice Principal(Admin)

Dr.Radhakrishna Naik

Convenor

Prof.R.D.Mahajan

Co-Convenor

Prof. R.M.Ludrik

Organizing Secretary

Prof. A.C.Dabhole

Treasurer

Prof. M.M.Patil

Student Co-ordinators

Kedar Mahajan
Ameya Pande
Sameeksha Mishra
Tanvi Dehadrai

Members

Madhav Patil
Saurabh Bhalerao
Ajinkya Ingole
Rashmi Vaidya
Swaranjali Kulkarni
Rushikesh Birajdar
Samarth Huse
Aditi Joshi
Rutuja Kulkarni
Sameer Pathak
Vaibhav Thorat
Kalashri Maniyar
Swapnali Kulkarni
Akash Rathod
Pratik Nage
Pruthvi Nagare

Special Thanks to

Shri Sachin RajputArt by